System dla hotelarstwa
Główne elementy X2Hotel

Zarządzanie standardami pokoju.

Zarządzanie statusami

Zarządzanie kartoteką gości

Zarządzanie rezerwacjami potwierdzonymi i niepotwierdzonymi

Zarządzanie meldunkiem

Różnorodność zamykania meldunków

Możliwość tworzenia wielu rezerwacji na ten sam pokój w tym samym terminie

Możliwość rezerwacji grupowych

Blokowanie pokoju

Wszelkiego rodzaju raporty w tym raporty obłożenia czy pokojowych

X2Manager
Przykładowy schemat działania systemu X2Hotel
schemat